www.merkeskonorge.net
     

Personvern

Vi er forpliktet til å sikre personvernet til våre kunder; Denne policyen beskriver hvordan vi behandler dine personlige opplysninger
Informasjon vi samler inn Vi kan samle inn, lagre og bruke følgende typer personopplysninger
e-postadresse
fraktadresse
faktureringsadresse
telefonnummer
Bruke dine personlige data
Personlige data som sendes inn på denne nettsiden, vil bli brukt til de formålene som er angitt i denne personvernreglene eller i relevante deler av nettstedet. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til:
Gi våre tjenester
Feilsøk våre kunders problemer
Samle tilbakemeldinger for å forbedre tjenestene våre
Oppmuntre til sikker handel og håndheve våre retningslinjer
Gjør andre ting for våre kunder som beskrevet når vi samler inn informasjonen. Vi vil ikke bruke personlig informasjon til andre formål enn det som er identifisert i denne personvernreglene eller som ellers identifisert før eller før innsamlingsdagen.
Andre opplysninger:
I tillegg til opplysningene som er rimelig nødvendige for de formålene som er identifisert andre steder i denne personvernpolitikken, kan vi avsløre informasjon om deg i den utstrekning det er lovlig å gjøre det ved lov
I forbindelse med eventuelle rettssaker eller fremtidige rettssaker For å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (herunder å gi opplysninger til andre med sikte på å forebygge svindel og redusere kredittrisiko). Unntatt som angitt i denne personvernreglene, vil vi ikke gi dine opplysninger til tredjeparter.
Sikkerhet av dine personlige data?
Vi vil ta rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av dine personlige opplysninger. Selvfølgelig er datatransmisjon via Internett iboende usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten til data som sendes over internett.
Hvis du har registrert deg på vår side og har hatt et brukernavn og passord for hånden, bør du holde disse opplysningene konfidensielle.
Policyendringer
Vi kan oppdatere denne personvernpolitikken fra tid til annen ved å legge inn en ny versjon på vår nettside. Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer
Oppdaterer informasjon
Gi oss beskjed om personlig informasjon som vi holder om deg, må korrigeres eller oppdateres.
Kontakt oss
Hvis du er bekymret for vår innsamling og bruk av dine personlige data eller har spørsmål om oss eller vårt nettsted, er du velkommen til å kontakte oss.
Tilbake